dinsdag 28 juni 2011

EEN SQ

eikeltjes

Allemaal heel leuk als je een hoog IQ hebt of zelfs een nog hoger EQ, 
maar je bent pas helemaal 2011 als je een hoog SQ hebt!

Test hem hier : D 

Mijn score: 110 punten (op een schaal van 0 tot 165).
Das best hoog als je het moet vergelijken met de puntentelling voor het IQ ... 
Daar was 100 gemiddeld, 70 en lager een stoeptegel en 130 + Einstein.


Hoe zit dat met het EQ?

Spirituele intelligentie is een vorm van intelligentie betreffende aanpak en oplossen van zingevingsvragen. Het gaat om verbindend denken: creativiteit, inzicht en intuïtief vermogen. SQ wordt gezien als de basis of essentie van onze intelligentie en een onmisbare grondslag voor het functioneren van het IQ en EQ.